online-HR

Mi is az üzemi baleset?

Az üzemi baleset komoly jogi következményekkel keserítheti meg a vállalkozás életét. Mi is az üzemi baleset? Először tekintsük át a baleset fogalmát. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Magyarázat: A baleset első kritériuma a külső behatás viszonylagos rövidsége. A viszonylagos rövidség azt jelenti, hogy a behatás nem tart néhány óránál, de legalábbis egy műszaknál, illetőleg egy munkanapnál tovább. A baleset szempontjából nem lényeges, hogy a baleset következménye a balesethez képest mikor áll be. Így balesetről lehet szó akkor is, ha az egészségromlás csak a behatást követő későbbi időpontban következik be. Ezért fontos, hogy a dolgozó minden esetet haladéktalanul jelentsen, még akkor is, ha a sérülés nem tűnik komolynak. Nem beszélhetünk viszont balesetről, ha az eseményt a sérült szándékosan idézte elő. Nem lehet például balesetről beszélni, ha valaki fogadásból belerúg a falba és megsérül.

Munkabaleset

Munkabaleset az a baleset amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül. Munkabalesetnek kell tehát tekinteni azt a balesetet is ami kizárólag a sérült ittassága miatt következik be. Ugyanez a baleset, mint a későbbiekben látni fogjuk, nem tekinthető üzemi balesetnek.

Szervezett munkavégzés

Szervezett munkavégzés a munkaviszonyban, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulói és hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a fegyveres erők, fegyveres testületek, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és más rendészeti szervek tagjai által szolgálati viszonyukban, a polgári szolgálatban végzett munka, valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Magyarázat: Fentiekből kitűnik, hogy a kritérium a szervezett munkavégzés. Így ha dolgozóink közül valaki díjazás nélkül társadalmi munkát végez, és közben balesetet szenved akkor az, amennyiben az egyéb feltételek fennállnak, üzemi balesetnek számít.

Súlyos munkabaleset:

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);

e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Miért fontos megismernünk ezeket a fogalmakat? Az üzemi balesetből eredő egészségkárosodás, keresőképtelenség jogi megítélése sok tekintetben speciális. Egyrészt a sérült magasabb összegű, kedvezőbb feltételekkel folyósíott társadalombiztosítási ellátásra jogosult. Másrészt a megtéríési és kártérítési felelősség komoly felelősséget ró a munkáltatóra. Ezért nagyon fontos a munkahelyen, a munkavégzéssel kapcsolatos bekövetkezett balesetek megfelelő dokumentációja, szükség esetén a szakszerű kivizsgálás és a josszabályoknak megfelelő bejelentések teljesítése a hasonló helyzetek megelőzésére tett intézkedések megtétele.

dr, Holló Sándor