online-HR

A vállalkozások többsége működését mikrovállalkozásként kezdi, majd kisvállalkozásként folytatja. Amíg csak néhány munkavállaló munkáját kell koordinálni, addig a HR folyamatok kialakítása nem okoz problémát. A munkatársak kiválasztását, felvételét, a motivációs rendszer kialakítását a vállalkozó végzi.

Ahogy növekszik a vállalkozás, egyre több energiát igényel a szervezet fejlesztése. A megnövekedett feladat ellátása más struktúrát kíván. Ez nem csak mennyiségi változást. A napi operatív feladatok megszaporodásával létrejön a második, majd a harmadik vezetői szint.

Közel harminc éve kerültem kapcsolatba a humán-erőforrás gazdálkodással. Ez nem volt egy tudatos választás.

Akkoriban sok minden változott, forrásban volt a gazdaság. Tömegesen szűntek meg az állami vállalatok és alakultak kisebb-nagyobb vállalkozások a romokon. Az a vállalati is megszűnt, ahol én dolgoztam. Gondoltam, hogy keresek valami egyszerűbb munkát, amíg kitalálom, hogy mi legyen. Jelentkeztem az Amerikai Nagykövetség személyzeti osztályára. Átmeneti megoldásnak szántam, aztán 28 év lett belőle. Mi tagadás, megszerettem a szakmát. Bár a Követségtő néhány hónapja elbúcsúztam, a szakma szeretete megmaradt. Szóval ezért HR.

A munkavállalók megfelelő motiválása fontos vezetői feladat. A vonzó jövedelem mellett az egyik legfontosabb motivációs eszköz a munkavállalók munkájának értékelése, a rendszeres visszajelzés.

Változó preferenciák

A munka világa alaposan átalakult. Felgyorsult a technikai fejlődés és részben ennek hatására is megváltozott az ideális munkavállalóról alkotott kép. Egyre fontosabb a folyamatos tanulás, a rugalmasság. Ma az aktuális tudás sokkal gyorsabban elavul, mint húsz, vagy akár tíz évvel ezelőtt. Ennek megfelelően megváltoztak a munkavállalói preferenciák is. A fiatalok egyre inkább elutasítják a szenioritáson alapuló bérezési, előmeneteli rendszereket. Elvárják, hogy díjazásuk, előmenetelük a teljesítményükön alapuljon. A lojalitásnak sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítanak mint idősebb kollégáik.

Mi is az üzemi baleset?

Az üzemi baleset komoly jogi következményekkel keserítheti meg a vállalkozás életét. Mi is az üzemi baleset? Először tekintsük át a baleset fogalmát. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Magyarázat: A baleset első kritériuma a külső behatás viszonylagos rövidsége. A viszonylagos rövidség azt jelenti, hogy a behatás nem tart néhány óránál, de legalábbis egy műszaknál, illetőleg egy munkanapnál tovább. A baleset szempontjából nem lényeges, hogy a baleset következménye a balesethez képest mikor áll be. Így balesetről lehet szó akkor is, ha az egészségromlás csak a behatást követő későbbi időpontban következik be. Ezért fontos, hogy a dolgozó minden esetet haladéktalanul jelentsen, még akkor is, ha a sérülés nem tűnik komolynak. Nem beszélhetünk viszont balesetről, ha az eseményt a sérült szándékosan idézte elő. Nem lehet például balesetről beszélni, ha valaki fogadásból belerúg a falba és megsérül.